Bart Van Acker

munten expert
Ik heb meer dan 25 jaar ervaring in het schatten, kopen en verkopen van verzamelobjecten. Toen ik op mijn tiende een pakje postzegels vond in een oude kast was ik meteen verkocht voor de hobby van het postzegelverzamelen. Eerst alleen als verzamelaar, maar gaandeweg maakte ik er meer en meer een professionele activiteit van.

Contacteer me

muntenveiling.be

bart@muntenveiling.be

0486 645 305

Top

Muntenjargon uitgelegd

muntenveiling.beMuntenjargon uitgelegd

Hieronder vindt u een heleboel muntenjargon uitgelegd

A

(zie Positie)

Ag

symbool voor Zilver.

Al

symbool voor Aluminium.

Au

symbool voor Goud.

B

zie Positie.

Brons

een legering van koper (95 %), met tin (4 %) en zink (1 %).

Cu

symbool voor Koper.

Diameter

wordt voorgesteld door 0, is aangegeven in mm.

FDC

Fleur de coin = Stempelglans = stuk dat splinternieuw is en dus niet in omloop is geweest.

FR

Frans.

Fr

Fraai.

FR/VL

Frans Vlaams.

Gekroond

wordt gezegd van een hoofd dat een kroon draagt van gesmeed goud of lauwerbladeren. Als het hoofd bedekt is met een krans van lauwerbladeren zegt men ook dat het gelauwerd is.

Gelauwerd

wordt gezegd van een hoofd dat een kroon draagt van gesmeed goud of lauwerbladeren. Als het hoofd bedekt is met een krans van lauwerbladeren zegt men dat het gelauwerd is.

Gepolijste stempel

kwaliteit "Proof" = Quality Proof (wordt op de munt aangeduid m et de afkorting QP) = " Champ brillant" wat eigenlijk wil zeggen "blinkend veld". Het lager gelegen deel (= veld) blinkt , het hoger gelegen deel (= onderwerp) is mat! Deze kwaliteit is de hoogst mogelijke voor een munt.

Gewicht

wordt opgegeven in gr. en voor een nieuw stuk. Als het gaat over een munt of medaille in goud of zilver is ook het gewicht zuiver goud of zilver dat het stuk bevat, aangegeven.

Graveursnaam

kan bestaan uit zijn volledige naam (soms met voornaam ) of soms alleen uit de beginletters van zijn naam en voornaam. Het is speciaal aangeraden op te letten of er tussen naam en voornaam wel of geen . aanwezig is.

Keerzijde

Kz: zijde van een munt of medaille die zich aan de tegenovergestelde kant bevindt van de voorzijde: ze geeft gewoonlijk de waarde aan.

Kwartslag

munt waarvan de keerzijde gedeeltelijk verdraaid staat ten opzichte van de voorzijde.

Listel

verheven boord van een munt of medaille, die het snel verslijten belet van de beeldenaar of der verheven detaiIs (= reliefs) van de instempeling. Kan bestaan uit een enkele of een dubbele cirkel of parellistel (c irkel met aanklevende parels).

Maillechort

ook Nieuw zilver, Argentaan of Alpaca genoemd, is een legering van koper, nikkel en zink.

Medailleslag

de medaille is uiteraard bestemd om gehangen te worden en daarom moeten de 2 vlakken onder alle omstandigheden leesbaar zijn; dat ze nu met de voorzijde of de keerzijde naar voren gericht is: dus een stuk waarvan de 2 zijden recht tegenover elkaar staan is in medailleslag geslagen.

Messing

ook wel geel koper genoemd, is een legering van koper en zink.

Metaal

voor elk stuk wordt opgegeven uit welk metaal of legering het geslagen is. De samenstelling van de gebruikt e metal en in de legering wordt weergegeven per % of per 0/00.

Munt

het verschil tussen een munt en een medaille is dat de munt een betaalmiddel is en de medaille niet. Gewoonlijk draagt de munt melding van de betaalwaarde.

Muntplaat

metalen plaatje, uitgesneden ter grootte van het te vervaardigen stuk en dus klaar om de inprenting te krijgen der munt of medaille. Ook flens genoemd.

Muntslag

in tegenstelling met de medailleslag is de muntslag te her­kennen aan het feit dat, van een opgehangen stuk, als de voorzijde zich normaal recht voor U vertoont, de keerzijde omgekeerd is; ofwel ook nog, als U het stuk voor U neerlegt, met de voorzijde naar boven en met het onderwerp van die voorzijde normaal recht voor U, en U draait het stuk zijdelings om, dan komt het onderwerp van de keerzijde omgekeerd te staan.

Ni

symbool voor Nikkel.

Ontmunting

hierdoor besluit de wetgever de wettige koers van een munt af te schaffen en het muntstuk daardoor niet meer als betaalmiddel te beschouwen.

Positie

als de munt een randschrift heeft kan dit zich bevinden in positie A of positie B.

Positie A

Positie A: als men het muntstuk voor zich legt met de waar­ de van de munt naar boven (dus 0,25, 1 Fr, 20 Fr enz. naar boven) dan staat het randschrift leesbaar en komt zo voor: BELGIE - BELGIQUE. In Belgie zijn alle munten NORMAAL geslagen in positie A. OF Positie A: als men het stuk voor zich legt, met de voorzijde naar boven (gewoonlijk hoofd of borstbeeld), dan staat het randschrift op zijn kop en komt KOPSTAAND voor BELGIE - BELGIQUE.

Positie B

Positie B: als men het muntstuk op dezelfde manier voor zich legt zoals hierboven werd aangegeven, clan staat het randschrift op zijn kop en komt zo voor: KOPSTAAND BELGIE - BELGIQUE. OF Positie B: als men het stuk voor zich legt, met de voorzijde naar boven (gewoonlijk hoofd of borstbeeld), dan staat het randschrift op zijn kop en komt voor BELGIE - BELGIQUE.

QP

Quality Proof: zie Gepolijste stempel.

Pr

Prachtig.

Rand

het vlak dat overeenstemt met de dikte van het stuk.
De rand kan zich voordoen in positie A of B (zie onder Positie).
In Belgie treft men volgende soorten randen aan: Effen (of gladde) rand. Kartelrand: de rand vertoont opeenvolgende regelmatige inkervingen, kartels genaamd. Kartelrand met hol inschrift. Effen rand met hol inschrift. Effen rand met opliggend randschrift (= in relief). Kabelrand: een rand die een ononderbroken opeenvolging van rond e of vierkante punten vertoont. Bij de beschrijving van een randschrift wordt dit laatste gewoonlijk aangegeven in hoofdletters.

Slagaantal

aantal geslagen exemplaren van een munt of medaille, in een bepaald jaar.

Sn

symbool voor tin.

Stempelglans

zie FDC.

Variëteit of Variante

Deze kan slechts als zodanig beschouwd worden bij een afwijking die op minstens 2 exemplaren voorkomt. Zoniet dan is de afwijking beschouwd als toevallig en spreekt men van een kuriositeit. Een variante moet altijd heel duidelijk zijn en onbetwistbaar, anders is ze waardeloos; daarom is het aan te rade n ze te nemen op stukken die Pr of FDC zijn. In de kataloog worden de variant en aan geduid met een kleine letter a b c d e f g h achter het klasseringsnummer. Gewoonlijk staat onderaan de nodige uitleg over de varianten.

VL

Vlaams.

VL/FR

Vlaams/Frans.

Voorzijde = VZ

deze zijde vertoont gewoonlijk het hoofdonderwerp van het stuk: hoofd , borstbeeld, leeuw, monogram , enz.

Z.Fr

Zeer Fraai

Zn

Symbool voor Zink.

O

Gebruikt om de diameter aan te geven.