Bart Van Acker

munten expert
Ik heb meer dan 25 jaar ervaring in het schatten, kopen en verkopen van verzamelobjecten. Toen ik op mijn tiende een pakje postzegels vond in een oude kast was ik meteen verkocht voor de hobby van het postzegelverzamelen. Eerst alleen als verzamelaar, maar gaandeweg maakte ik er meer en meer een professionele activiteit van.

Contacteer me

muntenveiling.be

bart@muntenveiling.be

0486 645 305

Top

Schatten van munten in nalatenschap

muntenveiling.beSchatten van munten in nalatenschap

Schatten van munten in nalatenschap

Notaris

Voor een schatting van munten in nalatenschap of bij verdeling reken ik een forfait van 150 euro (+BTW)  en een kilometervergoeding naar het notariaat of de klant.

 

Enkele aandachtspunten bij nalatenschappen :

Zorg er voor dat het materiaal niet blijft rondslingeren in het lege huis van de overleden verzamelaar. Bewaar het materiaal op een veilige plaats.
Let op met ‘kennissen van de verzamelaar’ die de collectie graag nog eens willen zien. Misschien biedt men u wel ‘hulp bij het uittellen’ aan, als men de collectie even te leen krijgt. De ervaring leert me dat dit vaak leidt tot onaangename situaties die men best vermijdt.
Nabestaanden vragen vaak om een verzameling te verdelen. Weet dat dit kan, maar niet eenvoudig is en het maken van keuzes vereist. Een perfecte verdeling is meer dan een uitdaging!

Ga ook een kijkje nemen bij de vaak gestelde vragen!