Bart Van Acker

munten expert
Ik heb meer dan 25 jaar ervaring in het schatten, kopen en verkopen van verzamelobjecten. Toen ik op mijn tiende een pakje postzegels vond in een oude kast was ik meteen verkocht voor de hobby van het postzegelverzamelen. Eerst alleen als verzamelaar, maar gaandeweg maakte ik er meer en meer een professionele activiteit van.

Contacteer me

muntenveiling.be

bart@muntenveiling.be

0486 645 305

Top

Lijsten – Latijnse woorden voorkomend in muntopschriften

muntenveiling.beLijsten – Latijnse woorden voorkomend in muntopschriften

Latijnse woorden voorkomend in muntopschriften

ABBAS – Abt

ABBATISSA – abdis

ADVOCATVS – Baljuw

ANNO – Jaar

ARCHIDVX – Aartshertog

ARCHIEPISCOPVS – Aartsbisschop

ARGENTEA – van zilver

AVREA – van goud

CASTRI – Kasteel, slot

CIVITAS – Stad

CIVITAS IMPERIVM – Keizer (Vrij) Stad

COMES – Graaf

D(EI) G(RATIA) – bij de gratie Gods

DOMINUS – Heer

DVCATVM – Hertogdom

DVX – Hertog

ELECTOR – Keurvorst van het Heilige Roomse Rijk

EPISCOPVS – Bisschop

ET – en

FID(EI) DE(FENSOR) – Verdediger van het Geloof (titel van de Engelse koningen sedert Hendrik VIII)

IMPERATOR – Keizer

MAGISTER – Meester ( magister)

MAGNVS – Groot(s), edel

MAGNVS DVX – Groothertog

MARCHIO – Markgraaf

MONETA – Munt, geld

MON(ETA) NOV(A) ARG(ENTA) – Nieuw zilvergeld

NOVA – Nieuw

PAX – Vrede

PRINCEPS – Prins

REGINA – Koningin

RESPVBLICA – Republiek

REX – Koning

ROM(ANVM) IMP(ERATOR) – Rooms Keizer

S(ACRVM) R(OMANVM) I(MPERIVM) – Heilige Roomse Rijk

S(EMPER) A(VGVSTVS) – Altijd luisterrijk, vorstelijk

TVTOR – Regent

VICE COMES – Burggraaf

VRBS – Stad

Z – en